امام صادق (ع) حدیثی را بدین مضمون نقل می كند: "در آغاز فروردین، آدم آفریده شد و آن روز فرخنده ای است برای طلب حاجت ها و برآورده شدن آرزوها و دیدار پادشاهان و كسب دانش و زناشویی و مسافرت و داد و ستد. در آن روز خجسته بیماران بهبودی می یابند و نوزادان به آسانی زاده می شوند و روزی ها فراوان می گردد.       فرارسيدن بهار سال 1396 و عيد نوروز بر همگان مبارك باد.                        
 
۱۳۹۶ شنبه ۶ خرداد -اِسَّبِت ١ رمضان ١٤٣٨ - Saturday May 2017
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  صفحه اصلی / پایگاه های مفید 
 

http://www.ostan-ar.ir/portal/home/
http://www.ardabil.ir/Default.aspx
http://www.mun-ardabil.ir/Home/
http://www.ardabil.gov.ir/Home/
http://www.khalkhal.gov.ir/Home/
http://www.kosar.gov.ir/Home/
http://www.nir.gov.ir/Home/
http://www.namin.gov.ir/Home/
http://www.germi.gov.ir/Home/
http://www.meshkin.gov.ir/Home/
http://www.bilasavar.gov.ir/Home/
http://www.parsabad.gov.ir/Home/
http:// www.ardabilbc.ir/site1/index.php
http://www.ardebil.isaar.ir/HomePage.aspx?TabID=1&Site=IsaarPortal&Lang=fa-IR
http://ar.mefa.ir/home-fa.html
http://www.dadgostari-ard.ir/tabid/38/Default.aspx
http://arta.medu.ir/artapma/index.php
http://www.ardebil.post.ir
http://www.ardebil-sport.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=cdc3da35-32e7-4c22-9c96-0401dff2bccd
http://www.ard-ccim.ir/
http://www.artvto.org.ir/homepage.aspx
http://www.ardebilmet.ir/
http://www.ardabilershad.ir/
http://ardebil.kanoonparvaresh.com/
http://www.womensardabil.ir/Home/Default.aspx?CategoryID=Home
http://www.irceo-ar.ir/Home/
http://www.ictardabil.ir/Home/
http://www.abfa-ardabil.co.ir/Homepage.aspx?site=DouranPortal&lang=fa-IR&tabid=0
http://www.aped.ir/
http://www.nosazimadares-ard.ir/
http://www.ardabilbc.ir/site1/index.php
http://ardebil.isaar.ir/homepage.aspx?site=IsaarPortal&lang=fa-IR&tabid=4177
http://ar.mefa.ir/
http://www.ardebilmrt.ir/default.asp
http://www.kar-ardebil.ir/Default.aspx
http://www.ar-bonyadmaskan.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=158
http://www.taavon-ardabil.ir/new/site/index.php
http://www.sabtardabil.ir/
http://www.ardabil.tto.ir/Main.asp
http://www.maskan-ar.ir/Home/
http://www.ogaf-ardabil.ir/Home/
http://www.sso-ar.ir/Home/Default.aspx?CategoryID=Home
http://www.ardabilcity.com/index.php
http://www.ardabilcustoms.ir/
http://www.gas-ar.ir/
http://www.ardabiltelecom.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=ArdabilPortal
http://www.emdad.ir/ostanha/ARD/index.asp
http://www.ardabil-behzisty.ir/
http://www.ardabilprisons.ir/
http://www.ardabil1edu.ir/Home/Default.aspx?CategoryID=Home
http://www.arta.medu.ir/index.php
http://www.arta.medu.ir/1902/
http://www.miras-ar.ir/Home/
http://www.artardabil.ir/
http://www.smj-ard.ir/Home/
http://www.e-ardabil.com/
http://ahca.ir/
 
برای مشاهده لینک های موجود در هر بخش بر روی طبقه بندی ها کلیک نمایید .
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | خدمات | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse