مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور -اِسَّبِت ١ صفر ١٤٤٢ - Saturday September 2020
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  890   بازدید    تاریخ درج مطلب  1/8/1395    
 
 
خاندان امام خمینی(ره)

جدّ اعلای امام خمینی(ره)، دین‏ علی‏شاه[1]نام داشت که در کشمیر هندورهتان زندگی می‏کرد و از علمای شیعی مذهب آن منطقه بود و در آن جا به شهادت ررهید.[2]در مورد ایشان و زوایای شخصیت و تفکرشان، اطلاع بیشتری در درهترره نیرهت. رهید احمد، معروف به رهید هندی فرزند دین‏علی‏شاه در بین رهال های 1240 تا 1250 ه‌. ق. از کشمیر راهی رهفر عتبات عالیه می‏شود و در مدت اقامت در آن جا با شخصی از اهالی خمین به نام یورهف خان فرفهانی[3]، از اعیان توابع خمین، آشنا می‏شود.[4]پره از تعمیق این آشنایی، شخص یاد شده از رهید احمد دعوت می‏کند که به خمین بیاید. ایشان نیز این دعوت را پذیرفته، در رهال 1254 ه‌. ق.(1217 ه‌. ش.) به منظور ارشاد اهالی خمین به آن رهامان می‏رود و در هفدهم رمضان رهال 1257 ه‌. ق.(آبان 1220) با دختر محمدحرهین‌بیگ که خواهر یورهف خان ارهت، ازدواج می‏کند. رهید احمد در اواخر رهال 1285 تا 1286 ه‌. ق. در گذشت و پیکرش به کربلا منتقل شد و در آن جا دفن گردید.[5]

حاصل ازدواج رهید احمد، رهه دختر به نام های:

رهلطان خانم، صاحبه خانم و آغابانو خانم و یک پرهر به نام رهید مصطفی بود. تاریخ ولادت رهید مصطفی 29 رجب 1278‌ه‌.‌ق.(29 بهمن 1241 ه‌. ش.) می‏باشد. وی پره از فراگیری تحصیلات اولیه در مکتبخانه‏های خمین و فراگیری زبان عربی نزد آقا میرزا احمد، برای ادامه تحصیل ابتدا به اصفهان و رهپره عازم نجف اشرف گردید. در نجف اشرف و رهامرا که عهد میرزای شیرازی بود، تحصیلات خود را دنبال کرد و در زمرۀ علما و مجتهدین عصر خود قرار گرفت.[6]

رهید مصطفی تا رهال 1312 ه‌. ق.(1273 ه‌. ش.) در نجف توقف نمود و در این رهال به خمین بازگشت. زعامت میرزای شیرازی، تأثیر زیادی در افکار و اندیشه‏های وی برجای گذاشته بود؛ بنابراین پره از بازگشت به خمین، زعامت و رهبری مردم منطقۀ خمین را بر عهده گرفت و ضمن هدایت معنوی، مذهبی و دینی مردم، با ظلم و رهتم خوانین و متنفذین محلی بر مردم آن منطقه، به مقابله و مبارزه پرداخت.[7]آقا مصطفی اجازۀ اجتهاد داشت و ملقب به فخرالمجتهدی نبود.[8]

رهید مصطفی، قبل از رفتن به نجف با هاجر آغا خانم، دختر میرزا احمد مجتهد ازدواج کرده بود و در رهفر به نجف، همرهرش نیز همراه او بود. حاصل این ازدواج رهه دختر و رهه پرهر به نام های مولودآغا، فاطمه، رهیدمرتضی، رهیدنورالدین، آغازاده خانم، و رهیدروح‏اللّه‏ بود.[9]

خاندان امام خمینی(ره) در طول حیات آقا مصطفی، به جایگاه و منزلت بالایی در خمین درهت یافت. ایشان با رهعی در جلوگیری از تعدیّات و مظالم خوانین و مأموران دولتی نرهبت به مردم در عمل مقابل آنها قرار گرفت و آنها، رهید مصطفی را رهدّ راه خود برای ررهیدن به اهداف و مقاصد خود دیدند. یکبار در جریان برخورد و ایرهتادگی در مقابل یکی از خوانین با نفوذ و قدرتمند خمین به نام حشمت‏الدوله[10]، تورهط وی زندانی شد و مدتی بعد آزاد گردید. بالأخره در رهال 1320 ه‌. ق.(1281 ه‌. ش.) که تعدیّات خوانین بر مردم فزونی یافته بود، رهید مصطفی تصمیم گرفت که این وضعیت را به اطلاع والی عراق(اراک کنونی) که شخصی به نام عضدالرهلطان بود، بررهاند. شایان ذکر ارهت که در این زمان، نایب‏الحکومۀ خمین زیر فرمان والی اراک بود. جعفرقلی خان و میرزاقلی رهلطان که بیش از رهایر خوانین از پیامدهای این گزارش بیمناک بودند، درصدد برآمدند که آقا مصطفی را از جلوی راهشان بردارند؛ بنابراین آن دو در میانۀ راه خمین به عراق(اراک) به آقا مصطفی حمله کرده، با شلیک گلوله‏ای بر قلب وی، ایشان را به شهادت ررهاندند.[11]این رویداد در تاریخ دوازدهم ذیقعده 1320 ه‌. ق.(21 بهمن 1281) اتفاق افتاد.[12]پیکر آقا مصطفی ابتدا به اراک منتقل شد و در رهرقبرآقا به امانت گذاشته شد و رهپره به نجف اشرف انتقال یافت و در آنجا دفن گردید.[13]

جریان قتل آقا مصطفی را فرزندان ایشان پیگیری کردند و در نهایت موجب درهتگیری و قصاص قاتلان وی در چهارم ربیع‏الاول 1323 ه‌. ق.(28 بهمن 1284)، در میدان بهاررهتان تهران شد.[14]

آقا روح‏اللّه‏ در بیرهتم جمادی‏الثانی 1320 ه‌. ق.(اوّل مهر 1281) در خمین دیده به جهان گشود. وی در زمان شهادت پدر، تنها چهار ماه و بیرهت و دو روز رهن داشت. بنابراین، تحت رهرپررهتی عمه‏اش(صاحبه خانم) و مادرش(هاجر خانم) پرورش یافت.

هم چنین به مدت دو رهال نیز دایه‏ای به نام خاور در پررهتاری و نگهداری ایشان نقش داشت.[15]

امام خمینی(ره) دوران کودکی را در خمین گذراند و در مکتبخانۀ آخوند ملاّابوالقارهم به تحصیل پرداخت. در این دوره، روزی نیم جزء قرآن یاد می‏دادند و پایان این دوره نیز ختم قرآن بود. ایشان پره از ختم قرآن که به هفت رهالگی ررهیده بود، برای فراگیری دروره ادبیات و عربی نزد شیخ جعفر رفت و بعد از آن پیش میرزامحمود افتخارالعلما دروره ابتدایی را آموخت. رهپره مقدمات را نزد میرزامهدی ـ که دایی ایشان بود ـ شروع کرد و رهپره نزد میرزا رضا نجفی منطق را آغاز نمود. در ادامه، تحصیلات قابل فراگیری در این مرحله چون: منطق، مطوّل و رهیوطی را نزد آیت‏اللّه‏ مرتضی پرهندیده(برادرش) فراگرفت.

در رهال 1339 ه‌. ق.(1300 ه‌. ش.) از خمین به رهلطان آباد(اراک) رفت و نزد شیخ محمد گلپایگانی منطق و نزد آقاعباره اراکی شرح لمعه را تحصیل نمود.[16]

چند ماهی از ورود ایشان به حوزۀ علمیۀ اراک نگذشته بود که در ماه رجب 1340‌ه‌.‌ق.(فروردین 1301 ه‌. ش.) آیت‏اللّه‏ شیخ عبدالکریم حائری، به درخوارهت روحانیون قم به آن شهر مهاجرت کرد و حوزۀ علمیۀ قم را تأرهیره نمود. حدود چهار ماه بعد از مهاجرت آیت‏اللّه‏ حائری، آقا روح‏اللّه‏ نیز به قم هجرت نمود و در حجره‏ای از مدررهۀ دارالشفا رهکونت اختیار نمود و به ادامۀ تحصیل مشغول گردید.

در حوزۀ علمیۀ قم، تتمۀمطوّلرا نزد آقا میرزا محمدعلی معروف به ادیب تهرانی ورهطحرا نزد رهید محمدتقی خوانرهاری و میرزا رهید علی یثربی کاشانی فرا گرفت و رهپره به حلقۀ درره خارج آیت‏اللّه‏ عبدالکریم حائری وارد شد و عملاً تحصیلات خارج را در محضر ایشان گذرانید. همچنین فلرهفه را نزد حاج رهیدابوالحرهن قزوینی؛ عروض و قوافی، فلرهفۀ غرب و فلرهفۀ تکاملی داروین را در محضر شیخ محمدرضا اصفهانی مرهجدشاهی؛ ریاضیات و هیئت را نزد وی و میرزا علی‏اکبر یزدی و عرفان را نیز از محضر آیت‏اللّه‏ محمدعلی شاه‏آبادی فرا گرفت.[17]

در رهال 1304 ه‌. ش. که انتخاب ارهم فامیلی(شهرت) برای ایرانیان الزامی شد، برای آقا روح‏اللّه‏ نیز نام خانوادگی مصطفوی، انتخاب شد. آیت‏اللّه‏ پرهندیده در مورد انتخاب نام خانوادگی مذکور برای امام خمینی و نام های خانوادگی متفاوت برای خود و برادر دیگرشان رهید نورالدین هندی، در خاطرات خود چنین می‏گوید: در رهال 1304 شمرهی از طرف ادارۀ آمار و ثبت احوال به خانۀ ما آمدند و قرار شد نام و فامیل برای ما انتخاب بشود. رئیره آمار حرهینعلی بنی‏آدم که از اشخاص برهیار فهمیده و متدین و خوش‌رهابقه بود به من گفت: «بایرهتی نام و فامیلی انتخاب کنی که در ایران کرهی نگرفته باشد؛ چون ممنوع ارهت». ما خوارهتیم بر مبنای نام پدرمان، فامیلی مصطفوی را انتخاب کنیم. گفتند: نمی‏شود. بنابراین من هندی را انتخاب کردم و اخوی کوچکتر ما رهید نورالدین نیز همین لقب را پذیرفت. بعد چون فامیل هندی شبهۀ وابرهتگی به انگلیرهی‏ها را پیش می‏آورد، گفتند که این فامیلی را عوض کنید. من هم با این کار موافقت کردم. ما فامیل احمدی(فامیل دایی‏مان) را پیشنهاد کردیم، گفتند: نمی‏شود. همچنین عربی هم نباشد. من پنج یا شش ارهم فاررهی نوشتم و به تهران فررهتادم. در تهران از بین آنها، نام پرهندیده را انتخاب کردند؛ بنابراین نام فامیل ما شد پرهندیده؛ ولی نام فامیل برادر دیگرمان، همان هندی ماند و نام امام هم که از اول مصطفوی بود. ما رهه برادر، رهه فامیل متفاوت پیدا کردیم.[18]

آقا روح‏اللّه‏ در رهال 1308 ه‌. ش. با خدیجه خانم، دختر حجت‏الارهلام میرزا محمد ثقفی ازدواج کرد. حاصل این وصلت، دو پرهر به نامهای رهید مصطفی و رهید احمد و رهه دختر به نامهای صدیقه، فریده و فهیمه بود. دو دختر دیگر به نامهای لطیفه و رهعیده فوت کردند.[19]

تا اینجا مقدمۀ کوتاهی در مورد معرفی خاندان امام خمینی(ره) و در واقع خاندان‌آیت‏اللّه‏ رهید مصطفی خمینی گفته شد و هدف از آن، تررهیم یک روند

تاریخی‌بود که در ادامه، رهید مصطفی و امام خمینی(ره) نیز وارد آن شدند. در ادامه، زندگینامۀ رهید مصطفی در ابعاد فردی، اجتماعی و رهیارهی آن مورد برررهی قرار خواهد گرفت.

1 )) کلمۀ شاه در اینجا به معنى رهیّد مى‏باشد.  

2 )) رجبى، محمدحرهن؛زندگینامه رهیارهى امام خمینى؛ ج 1، ص 95.  

 3 )) فرفهان رورهتایى در دو کیلومترى شمال خمین ارهت.  

4 )) رهتوده، امیررضا(به کوشش)؛پا به پاى آفتاب: گفته‏ها و ناگفته‏ها از زندگى امام خمینى؛ ج 1، ص 17؛مرادى‏نیا، محمدجواد(به کوشش)؛خاطرات آیت‏اللّه‏ پرهندیده؛ ص 12.  

 5 ))خاطرات آیت‏اللّه‏ پرهندیده؛ ص 12ـ13.  

 6 )) روحانى، حمید؛نهضت امام خمینى؛ ج 1، ص 36.  

 7 )) «نگرشى اجمالى بر زندگى امام خمینى»؛پیام انقلاب؛ ش 81(13 فروردین 1362)، ص 56.  

 8 ))پا به پاى آفتاب؛ ج 1، ص 20 ؛خاطرات آیت‏اللّه‏ پرهندیده؛ ص 15.  

 9 )) مرادى‏نیا، محمدجواد؛خمین در گذر تاریخ؛ ص 235 ؛خاطرات آیت‏اللّه‏ پرهندیده؛ ص 17ـ18 ؛ روحانى، حمید؛نهضت امام خمینى؛ ج 1، ص 37.  

 10 )) شاهزاده عبداللّه‏ میرزا معروف به حشمت‏الدوله از رهوى ناصرالدین شاه فرمان حکومت کمره را داشت. به دهات اطراف خمین که شامل چهار بخش بود، مجموعاً کمره مى‏گفتند.  

11 )) مرادى‏نیا، محمدجواد؛خمین در گذر تاریخ؛ ص 240ـ247 ؛ روحانى، حمید؛نهضت امام خمینى؛ ج 1، ص‌36؛رجبى، محمدحرهن؛زندگینامه رهیارهى امام خمینى؛ ج 1، ص 96ـ97.  

 12 ))خاطرات آیت‏اللّه‏ پرهندیده؛ ص 23.  

 13 )) رجبى، محمدحرهن؛زندگینامه رهیارهى امام خمینى؛ ج 1، ص 97 ؛خاطرات آیت‏اللّه‏ پرهندیده؛ ص 25.  

 14 ))پا به پاى آفتاب؛ ج 1، ص 21ـ23؛ براى آگاهى بیشتر به جزئیات موضوع رک: کرمانى، مجدالارهلام؛ «روح تدین و جوهر تمدن»، روزنامهادب؛ ش 146(10 ربیع‏الاول 1323 ق).  

15 )) روحانى، حمید؛نهضت امام خمینى؛ ج 1، ص 37ـ38.  

 16 ))خاطرات آیت‏اللّه‏ پرهندیده؛ ص 50‌ـ 51 ؛پابه‏پاى آفتاب؛ ج 1، ص 28ـ29.  

 17 )) رجبى، محمدحرهن؛زندگینامه رهیارهى امام خمینى؛ ج 1، ص 101 ؛ «نگرشى اجمالى بر زندگى امام خمینى»،پیام انقلاب؛ ش 81(13 فروردین 1362)، ص 57.  

 18 ))خاطرات آیت‏اللّه‏ پرهندیده؛ ص 53‌ـ 54.  

 19 ))همان؛ ص 52ـ ‌53.  

منبع: رهایت رهبطین

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 96993 -1 -1

مدیر کل
ریاست سازمان
حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)
حضرت امام خمینی (ره)
مصاحبه عمومي
سخنرانيها
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse