مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر -اِسَّبِت ٦ ربيع الثاني ١٤٤٠ - Saturday December 2018
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  2400   بازدید    تاریخ درج مطلب  23/1/1388    
 
 
معرفي معاونت اداري مالي اداره كل تبليغات اسلامي

جهت پيشبرد اهداف سازمان و انجام ماموريت هاي محوله بشرح ذيل در قسمت معاونت فعاليت مي نمايند:
1- برنامه ريزي، ساماندهي، نظارت و حمايت كليه فعاليتهاي اداري و مالي اداره كل.
2- ارتباط و تعامل نزديك با معاونت اداري ومالي دفتر مركزي سازمان.
3- نظارت بر اجراي دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ارسالي از سوي دفتر مركزي سازمان و ارائه ي گزارشهاي لازم.
4- ساماندهي فعاليتهاي مربوطه و تقسيم كار، تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات كارشناسان تحت سرپرستي.
5-تهيه و تنظيم برنامه تحول اداري اداره كل استان با هماهنگي معاونت اداري و مالي دفتر مركزي.
6- برنامه ريزي نيروي انساني استان در جهت براورد، پيش بيني نيروهاي مورد نياز، توزيع صيح نيروها و استفاده بجا و مناسب از نيروهاي شاغل.
7- ارتقاء سطح رفاهي و معيشتي كاركنان با تكيه بر امكانات بالفعل و بالقوه اداره كل استان.
8- اتخاذ تدابير مناسب به منظور ارتقاء سطح بهره وري فعاليتهاي مربوطه.
9- مطالعه و بررسي گزارشهاي تهيه شده توسط كارشناسان تحت سرپرستي و اظهار نظر درباره آنها.
10- ايجاد و ارتقاء سيستم كنترل، ‌نظارت و بازرسي در كليه امور پشتيباني اداره كل استان .

كارشناس مسئول اداري و پشتيباني

1- راهنمائي و نظارت بر عملكرد كارشناسان تحت سرپرستي در خصوص انجام وظايف محوله.
2- نظارت بر بررسي حقوق و مزاياي كاركنان بر اساس بخشنامه ها و مصوبات دولت.
3-مطالعه بررسي و تطبيق سيستم هاي توزيع و ارتقاء و تشخيص نارسايي ها و تعيين راه حل هاي مناسب.

كارشناس امور اداري

1-صدور كليه احكام پرسنل رسمي و پيماني
2- رسيدگي به حضور و غياب و ارائه گزارش كاركرد ماهانه كاركنان در پرداخت اضافه كاري.
3-  مطالعه و بررسي بخشنامه هاي مربوط به امور اداري و اجراي آنها با هماهنگي مدير كل محترم و سازمان مركزي.
4- انجام امورات محوله در خصوص گزينش، نمايندگي امور حقوقي و.....
اهداف و ماموريت های بخش اداری  
مطالعه، بررسي و تطبيق سيستم هاي ترفيع و ارتقاء و تشخيص نارسائي ها و مسائل و مشكلات و تعيين راه حلهاي مناسب براي رفع نارسائي هاي موجود به مقام مافوق.
راهنمايي و نظارت بر عملكرد كارشناسان تحت سر پرستي در خصوص انجام وظايف محوله.
مطاله و بررسي گزارشهاي تهيه شده توسط كارشناسان زير مجموعه و اظهار نظر درباره آنها.
نظارت و بررسي حقوق و مزاياي كاركنان بر اساس بخشنامه ها و مصوبات دولت.
برنامه ريزي در جهت ساده سازي مراحل انجام كار و خود كار سازي عمليات اداري.
ارتباط و تعامل نزديك با اداره كل امور اداري سازمان.
تهيه و تنظيم نمودارهاي آماري از وضعيت كاركنان استان.
مطالعه و برنامه ريزي دقيق جهت اجراي صحيح نظام ارزشيابي كاركنان.
آگاهي از كليه قوانين، مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري و پشتيباني.
بررسي وارائه طرحهاي مناسب جهت بهره برداري بهينه از فضاهاي اداري.
نظارت بر اجراي آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان و ارائه گزارش به مبادي ذيربط.
اجراي صحيح خط مشي تعيين شده در قالب يك برنامه ريزي جامع و هدفمند.
برنامه ريزي جهت تامين وسايل، تجهيزات، كالاها و مواد مصرفي مورد نياز و سفارش حوزه هاي مختلف واحد متبوع با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب.
كسب اطلاعات لازم از مراكز فروش اعم از ضوابط معاملاتي، مدت انجام معاملات به طور معمول، قيمتها و تخفيف ها، سيستم هاي حسابداري و فروش.
آگاهي از تنظيم فرم هاي بازرگاني ويژه سفارشات تصويب شده از نظر كميت و كيفيت و مقررات و قوانين جاري.
برنامه ريزي مناسب جهت ارتقاء سطح بهره وري فعاليت هاي اداري و پشتيباني.
شركت در جلسات و سمينارهاي مربوطه حسب دستور مقام مافوق.
انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست سازماني كه از طرف مقام مافوق محول مي گردد.
 
كارشناس امور پشتيباني

1- انجام امورات مربوط به انبار و نگهداري كارتكس و ليست اجناس موجود در انبار.
2-صدور قبض انبار و حواله در ورود و خروج جنس از انبار.
3- رعايت و حفاظت از اجناس موجود در انبار.
4- انجام امورات محوله در خصوص رفاه كاركنان.
5-انجام ساير امورات ارجاعي از طرف مقام مافوق.
اهداف و ماموريت های بخش پشتیبانی  
آگاهي از قوانين و مقررات و ضوابط تداركاتي و پشتيباني در زمينه خريد، فروش و تامين كالا و لوازم و ملزومات.
دريافت درخواست هاي خريد كه توسط مقام مافوق ارجاع مي شود.
استعلام حداقل بها قبل از خريد اجناس و گزارش آن به مقام مافوق براساس مستندات مربوطه.
تهيه و تنظيم صورت مجلسهاي مربوطه و مدارك مرتبط با خريد.
شناسايي مراكز فروش جهت تهيه اجناس با كيفيت و مطلوب.
برنامه ريزي مناسب جهت ارتقاء سطح بهره وري فعاليتهاي مربوطه.
شركت در كميسيون هاي مزايده و مناقصه و ارائه راهنمايي هاي لازم به اعضاء كميسيون حسب دستور مقام مافوق.
بررسي دقيق امور مربوط به ترك تشريفات، مناقصه و مزايده مطابق با ضوابط.
دريافت نمونه كالا و ارائه آن، به مقام مافوق از نظر تطبيق با مشخصات مورد تقاضا.
نظارت بر اخذ ضمانت نامه و كيفيت كالا و يا خدمات مورد تقاضا.
دريافت تنخواه گردان لازم به منظور خريد اجناس مورد نياز.
تفكيك و دسته بندي درخواستهاي واصله و ارائه نظرات كارشناسي به مقام مافوق.
برآورد هزينه سفارشات برابر اندوخته هاي مالي اداره كل با هماهنگي مقام مافوق.
ارائه نقطه نظرات كارشناسي لازم به كارپرداز مربوطه.
شركت در جلسات و سمينارهاي مختلف حسب دستور مقام مافوق و ارائه گزارشهاي مورد نياز.
انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست سازماني كه از طرف مقام مافوق محول مي گردد. 

كارپرداز

1- انجام امورات مربوط به امور نقليه و خريدها اداره كل.
2- انجام مراحل اداري مربوط به دريافت اسناد مالكيت اموال و مستغلات اداره كل.
3- كاپردازي و جمع بندي اسناد هزينه جاري و عمراني.
4-كنترل و بكارگيري مناسب نيروهاي خدماتي در خصوص عملكرد منايب آنها.
5-انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست سازماني كه از طرف مقام ما فوق محول مي گردد. 

كارشناس انفورماتيك 

اين واحد با توجه به راه اندازي وب سايت  استاني و همچنين ايجاد يك مركزISP در اين استان فعلا بيشتر در اين دو محور فعاليت دارد. علاوه بر اين دو محور رسيدگي به كامپيوترهاي كارمندان و مشكلات آنها و مديريت IAN در اين اداره نيز از وظايف عملي اين واحد مي باشد.
اهداف و ماموريت های بخش فن آوری اطلاعات 
از نظر چارت سازماني نيز وظايفي همچون
تهيه و تدوين وسايل و لوازم مورد نياز
جمع بندي آمار و اطلاعات
برآورد ميزان اطلاعات و احتياجات كارمندان
مشخص كردن حوزه فعاليت سيستمها
بررسي و ارزيابي كيفيت كار و پيشرفت فعاليت رايانه اي
شركت در جلسات و سمينارها حسب دستور مقام مافوق در زمينه هاي رايانه اي
برآورد حجم كار مورد بررسي و طبقه بندي توانايي ها و محدوديت هاي سيستم.
جمع آوري اطلاعات براي تجزيه و تحليل مسائل پروژه هاي ساده.
تهيه و تدوين و جمع آوري مدارك و اطلاعات براي انجام مراحل مختلف كار.
تهيه دستورالعمل هاي لازم براي قسمتهاي كدگذاري، برنامه نويسي، اپراتوري و كنترل.
طرح ريزي كارت و نوار اطلاعات ورودي و خروجي و تشكيل بانك اطلاعات مورد نياز.
ايجاد ساختار بانك هاي اطلاعاتي براساس استاندارد هاي مربوط.
طرح ريزي و تهيه برنامه ي ماشين و آزمايش آنها و ارتباط سيستمها.
تهيه وش كنترل و اقدام در زمينه نگهداري سوابق خروجي رايانه.
تهيه طرح سيستم جامع و برآورد ميزان اطلاعات، احتياحات كاركنان، لوازم مصرفي، بودجه مورد لزوم و ساعات كار رايانه براي اجراي طرح پيشنهادي و نتيجه گيري از پروژه مزبور با نظارت مقام مافوق.
تهيه نمودارهاي لازم و گزارش كار و اجراي طرحهاي تبديل سيستم هاي رايانه اي.
مشخص كردن حوزه فعاليت سيستم ها و تجزيه و تحليل فعاليت ها.
تهيه و تنظيم گزارشهاي مورد نياز جهت ارائه به مقام مافوق.
انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست سازماني كه از طرف مقام مافوق محول مي گردد.
با توجه به شرايط سازمان اين واحد در حال گسترش است.

كارشناس مسئول امور مالي  (ذيحساب)

1- مقايسه و تطبيق برنامه هاي مالي، پشتيباني و عمراني با برنامه هاي مصوب و بودجه ابلاغي.
2- نظارت بر تنظيم اسناد مالي با رعايت مقررات مربوطه.
3-رسيدگي به اسناد و مدارك از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي.
4- ارائه اسناد مالي اعتبارات ساير منابع بعد از تاييد ديوان محاسبات به دفتر مركزي.
5- ارائه گزارشات مالي در هر ماه و در نهايت ارائه صورتهاي مالي همراه با گزارشات مربوطه در پايان سال مالي.
اهداف و ماموريت های بخش مالی  
انجام مطالعات لازم در موارد مرتبط با شغل از قبيل: طبقه بندي مشاغل و موارد مشابه مرتبط با امور اداري و مالي.  
 رسيدگي به كليه امور پرسنلي كاركنان حوزه متبوع از جمله: انتقال، ترفيع، ماموريت، مرخصي، بيمه، بازنشستگي و موارد مشابه براساس ضوابط و مقررات مربوط.
اعمال قوانين، مقررات، دستورالعملها و بخشنامه هاي ابلاغي در ارتباط با امور كاركنان.
پيگيري امور كاركنان حوزه متبوع مرتبط با امور اداري و استخدامي.
تهيه آمار و گزارشات تحليلي و مقايسه تطبيقي عملكرد كاركنان به صورت ادواري (ماهيانه، فصلي و ساليانه).
رسيدگي به امور رفاهي و خدمات عمومي و كوشش در ارتقاء كيفيت و كميت خدمات به كاركنان در ابعاد گوناگون.
نظارت بر امور حمل و نقل كاركنان، تعمير و نگهداري وسايل نقليه، ارائه خدمات سرويس و نگهداري مطلوب از خودروهاي مربوط.
شركت در جلسات مختلف مرتبط با امور اداري و مالي جهت ارائه توضيحات مورد لزوم با هماهنگي و نظر مقام مافوق.
همكاري با واحد مربوط در اداره كل استان و ستاد مركز جهت اجراي قوانين و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه.
تدوين بودجه برنامه اي براي هريك از فعاليتهاي تدوين شده.
ارائه پيشنهادات در زمينه بهبود روش هاي اداري و تسريع در امور مربوط به كاركنان.
همكاري با مقام مافوق در زمينه هاي مربوط به امور كاركنان و ايجاد هماهنگي هاي لازم.
رسيدگي به پيش پرداختها، علي الحساب ها و تنخواه گردان و ساير اسناد تنظيمي مربوط به امور مالي.
تهيه فرم هاي محاسباتي، تنظيم بودجه، پيش بيني درآمد و برآورد هزينه فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها.
نظارت و همكاري در تعيين و تخصيص اعتبارات جهت اجرا.
نگهداري حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهيه جداول مقايسه اي بودجه سالهاي قبل.
تهيه گزارشات لازم از نحوه عملكرد جهت ارائه به مقام مافوق.
ساده سازي مراحل انجام كار و خودكار سازي عمليات اداري.
تدوين و پيگيري اجرائي طرحهاي مورد نياز جهت بهره برداري از فضاهاي اداري و جابجايي و تامين ساختمان هاي اداري.
انجام ساير امور ارجاعي مربوط به پست سازماني كه از طرف مقام مافوق محول مي گردد

كارشناس اموال و املاك

هماهنگی با قسمتهای تابعه ی اداره کل استان به منظور کنترل موجودی اموال.
برنامه ریزی مناسب به منظور نصب علایم مخصوص و بر چسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده ی اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورت حساب به معاونت اداری و مالی دفتر مرکزی سازمان با هماهنگی مقام مافوق.
آشنایی با مفاد آئین نامه ی اموال دولتی.
اتخاذ تدابیر لازم به منظور نگهداری حساب کلیه ی اموال منقول، مسروقه و یا از بین رفته، طبق آئین نامه ی اموال سازمان و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال.
رسیدگی و گواهی صحت صورت موجودی اموال رسیده و فرستاده شده.
تایید پروانه ی خروج برای اموال، تهیه ی صورت اموال زاید و اسقاطی به منظور ارسال آن به معاونت اداری و مالی مرکز جهت کسب اجازه ی فروش یا صدور دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه ی اموال اسقاطی با هماهنگی مقام مافوق.
اتخاذ تدابیر مناسب جهت گردآوری اطلاعات مربوط به املاک و مستغلات سازمان در استان و طبقه بندی و نگهداری اسناد و مدارک مربوط به آنها.
برنامه ریزی مناسب جهت بهره وری بهینه از املاک و مستغلات موجود در استان به منظور کسب منابع مالی مورد نیاز با هماهنگی دفتر مرکزی سازمان.
تشکیل بانک اطلاعات اموال و املاک بر اساس استانداردهای مربوطه.
ارتباط و تعامل نزدیک با گروه عمران و املاک دفتر مرکزی.
برنامه ریزی مناسب جهت ارتقاء سطح بهره وری فعالیتهای مربوطه.
تشخیص و تعیین سرفصل حساب اموال.
شرکت در جلسات و سمینارهای مربوطه حسب دستور مقام مافوق.
انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست سازمانی که از طرف مقام مافوق محول می گردد.

کارشناس امورمالی

مقایسه و تطبیق برنامه های مالی، پشتیبانی و عمرانی با برنامه های مصوب و بودجه ابلاغی.
تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی به منظور تهیه ی گزارشات لازم.
مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آنها.
نظارت بر تنظیم اسناد مالی با رعایت مقررات مربوطه.
بررسی و کنترل صورت حساب و تراز عملیات و امضاء آنها.
مراقبت در حسن اجرای بودجه ی برنامه ای و تهیه ی فرمهای محاسباتی.
رسیدگی به اسناد و مدارک از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی.
کنترل و رفع اختلاف حسابهای ثبت شده در صورت وجود اختلاف.
رسیدگی و اظهارنظر در مسائل مالی و حسابداری ارجاعی.
رسیدگی به پیش پرداختها، علی الحسابها و سایر اسناد تنظیمی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
دریافت بخشنامه ها و دستورالعمل های رسیده در خصوص امورمالی و محاسباتی.
اتخاذ تدابیر مناسب به منظور بهینه نمودن امور مربوطه.
تهیه و تنظیم صورت عملیات روزانه.
کنترل، بررسی، رسیدگی و تایید لیستهای حقوق و مزایا و اسناد مربوط به کارکنان و روحانیون مستقر، کلیه ی اسناد و مدارک و هزینه های بودجه ای، عمرانی و سایر منابع.
تهیه و تنظیم برگه های محاسباتی و پیگیری واریز کسورات قانونی به دستگاههای مربوطه تا حصول نتیجه.
شرکت در جلسات مربوطه حسب دستور مقام مافوق.
تهیه و تنظیم گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق.
انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست سازمانی که از طرف مقام مافوق محول می گردد.

 

 

 

 

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :2.1 از 5 امتياز است.


12345
9 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 593 -1 -1

اخبار اداره کل
اخبار شهرستان ها
اطلاعیه ها و بیانیه ها
اخبار عمومی
اخبار نماز جمعه استان
اهداف سازمان
چارت سازمانی
معرفی اداره کل تبلیغات اسلامی
تکریم ارباب رجوع
تبیان
دفاتر تابعه
معاونت فرهنگی
معاونت اداری و مالی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse