مسئولان در بخش های گوناگون، نوآوری، خلاقیت و ابتکار در روشها را وظیفه خود بدانند -رهبر معظم انقلاب   
۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند -اِسَّبِت ١٧ جمادي الثانيه ١٤٤٠ - Saturday February 2019
نقشه وب سایت   تماس با ما  جستجو در وب سایت  ورود به صفحه اصلی
  بازدید ها :  228   بازدید    تاریخ درج مطلب  23/9/1396    
 
 
آیات و احادیث درباره مشورت

استبداد و خودرایی

سوره اعراف آیه ۱۹۸: اگر آنان را به راه راست بخوانی، گوش فرا نمی دارند، آنان را می بینی که به تو می نگرند لیکن نمی بینند

------------------------------------------------

سوره فُصلت آیه ۵: ( آن مردمان خوشگذر و جهاندار ) به پیامبر خدا گفتند: دلهای ما به روی آنچه تو ما را بدان میخوانی بسته است، و گوشهای ما از شنیدن آن سنگین است، و میان ما و تو فاصله است، پس تو هر کار خواهی بکن، و ما آنچه خواهیم بکنیم .

------------------------------------------------

امام علی(ع) فرمودند: کسی که خودرای است، رای ندارد. بحار جلد ۷۵ صفحه ۱۰۵، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۱

------------------------------------------------

امام علی(ع) فرمودند: هرکه خودرایی کند هلاک گردد، و هرکه با مردمان مشورت کند در عقل آنان شریک شود.  نهج البلاغه، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۱

------------------------------------------------

امام علی(ع) فرمودند: عاقل کسی است که رای خود را متهم کند( نادرست شمارد )، و به هرچه نفسش در نظر او آراسته جلوه داد اعتماد نکند. غررالحکم، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۱

------------------------------------------------

امام علی(ع) فرمودند: برای اثبات نادانی شخص همین بس که از خودراضی باشد. غررالحکم، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۱

------------------------------------------------

امام علی(ع) فرمودند: برای اثبات غرور شخص همین بس که به هرچه نفسش در نظر او می آراید اعتماد کند. غررالحکم، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۲

------------------------------------------------

 امام علی(ع) فرمودند: هرکه عقل خویش را بی نیاز بیند، بلغزد. کافی، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۲

------------------------------------------------

امام علی(ع) فرمودند: هیچ همپشتی مطمئنتر از مشورت کردن نیست. نهج البلاغه، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۲

------------------------------------------------

امام علی(ع) فرمودند: هرکس به رای و نظر خویش اکتفا کند( و در کارها با دیگران مشورت نکند ) خود را در خطر انداخته است. نهج البلاغه، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۲

------------------------------------------------

امام علی(ع): آنکه از آراء مختلف بی خبر باشد، در چاره جوییها درماند.  غررالحکم، الحیاة جلد ۱ صفحه ۹۷

------------------------------------------------

شوری و رایزنی

سوره آل عمران آیه ۱۵۹: تو ای پیغمبر، به رحمت سرشار خدایی، با امت نرم و خوش خوی بودی، اگر درشت خوی و ستخت دل بودی از پیرامونت پراکنده می گشتند ؛ پس، از ایشان درگذر، و برایشان آمرزش خواه، و با آنان در کار مشورت کن، و چون آهنگ کار کردی بر خدا توکل کن، که خدا توکل کنندگان را دوست میدارد.

------------------------------------------------

سوره شوری آیه ۳۸: ( پاداشهای خدایی بهتر و جاودانتر است برای ) آنان که پذیرای دعوت پروردگار خود شدند، و نماز را بر پا داشتند، و کارشان بنا بر مشورت میان ایشان است، و از آنچه روزیشان کرده ایم به دیگران می بخشند

------------------------------------------------

پیامبر(ص) فرمودند: از انسان فرزانه راهنمایی خواهید و نافرمانی او مکنید که پیشمان خواهید شد. امالی طوسی جلد ۱ صفحه ۱۵۲، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۴

------------------------------------------------

امام صادق(ع) از پدرش: جمعی از پیامبر پرسیدند: محکم کاری و دور اندیشی چیست ؟ مشورت کردن با صاحب نظران و پیروی کردن از ایشان. بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۱۰۰، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۴

------------------------------------------------

امام علی(ع) فرمودند: سزاوار انسان خردمند است که رای خردمندان را بر رای خویش بیفزاید، و دانش و آگاهی خویش را با به دست آوردن دانش حکیمان و دانایان افزون سازد. غررالحکم، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۴

------------------------------------------------

امام علی(ع): هرکس با خردمندان مشورت کند، به آنچه صواب است راهنمایی شود. ارشاد، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۴

------------------------------------------------

امام علی(ع): راه حق و صواب از هیچ جا بهتر از مشاوره به دست نمی آید. غررالحکم، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۵

------------------------------------------------

امام علی(ع): هیچ پشتیبانی همچون مشاوره نیست. نهج البلاغه، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۵

------------------------------------------------

امام علی(ع): نظر خواستن عین هدایت است، و هرکه خود را از نظر دیگران بی نیاز ببیند به مخاطره افتد. نهج البلاغه، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۵

------------------------------------------------

امام صادق(ع): کسی که مشورت کند هلاک نمیشود. تحف العقول، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۵

------------------------------------------------

امام علی(ع): آنکه راه پرسید گمراه نگشت، و آنکه مشورت کرد حیران نماند.دور اندیش محکم کار، خود رای نیست. بحارالانوار جلد ۷۸ صفحه ۱۳، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۵

------------------------------------------------

امام صادق(ع): هیچ کس از مشورت هلاک نمیشود. بحارالانوار جلد ۷۵ حدیث ۱۰۱، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۶

------------------------------------------------

نیکوخواهی در رایزنی(مشورت)

امام علی(ع): نسبت به کسی که از تو مشورت میخواهد نیکوخواه و درستگو باش. مستدرک جلد ۲ صفحه ۶۶، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۲

------------------------------------------------

امام صادق(ع): لقمان به پسرش گفت: چون با گروهی سفر کنی، در کار خود و ایشان با آنان بسیار مشورت کن . . . و چون تو را بر حق گواه گیرند، گواه ایشان باش. و اگر از تو مشورت خواهند، بکوش تا نظر درست به ایشان بدهی.سپس تا نیک نظر نکنی و امر بر تو آشکار نشود، رای خود را ظاهر مساز ؛ و تا در مشورتی بر پا نخیزی و ننشینی، و نخوابی و نخوری و نماز نگزاری، و فکر و حکمت خویش را در آن به کار نگیری، به اظهار رای اقدام مکن، که هرکس نیکخواه محض مشورتخواهان نباشد، خدای متعال رای و امانت را از او خواهد گرفت.  کافی جلد ۸ صفحه ۳۴۸، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۲

------------------------------------------------

امام صادق(ع) فرمود: پیامبر اکرم(ص) فرمود: نظر خواستن از عاقل نیکخواه، مبارک است و رشد و توفیقی است از خدای بزرگ ؛ پس چون ناصح عاقل نظری داد، مخالف آن عمل مکن که باعث هلاکت است. بحارالانوار جلد ۹۱ صفحه ۲۵۴، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۳

------------------------------------------------

امام علی(ع): نافرمانی شخص خیرخواه مهربان و عالم و آزموده، سبب سرگردانی میشود و پشیمانی به بار می آورد. نهج البلاغه، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۳

------------------------------------------------

امام کاظم(ع) فرمود: ای هشام ! همنشینی با دینداران شرف دنیا و آخرت است.و مشورت کردن با عاقل ناصح یُمن است و برکت و رشد، و توفیقی است از خدا ؛ پس چون عاقل ناصح به تو رایی اظهار کند، از خلاف کردن آن بپرهیز، که سبب تباهی و هلاکت است. تحف العقول، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۳

------------------------------------------------

امام صادق(ع) فرمود: با مردان عاقل مشورت کن که جز به نیکی فرمان نمیدهند. و از مخالفت رای ایشان بپرهیز که، مخالفت کردن با شخص پرهیزگار عاقل، سبب تباهی دین و دنیا است.  بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۱۰۱ - از کتاب(( المحاسن ))، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۴

------------------------------------------------

مراعات حکمت در رایخواهی

پیامبر(ص): ای علی ! از آدم ترسو مشورت مخواه، که راه خروج را بر تو تنگ میکند ؛ و از بخیل راه مخواه، که تو را از رسیدن به مقصود باز میدارد ؛ و با حریص رایزنی مکن که حرص را در نظرت می آراید.و بدان ای علی، که ترس و بخل و حرص یک غریزه است که همه از بدگمانی نسبت به خدا( و فضل خدا ) پدید می آید.  خصال شیخ صدوق، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۱۹

------------------------------------------------

امام علی(ع): در مشورت خود سه کس را راه مده: بخیل را، که تو را از بخشندگی منحرف میکند و از فقر می ترساند ؛ و ترسو را، که سبب سست شدن تو در کارها میشود ؛ و حریص را، که حرص و آز را به ناحق در نظر تو می آراید.  نهج البلاغه، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۰

------------------------------------------------

امام صادق(ع): در کارهای خود - که از نظر دین نیز جایز باشد - با کسی مشورت کن که در او پنج خصلت باشد: عقل و بردباری و آزمودگی و خیرخواهی و پرهیزگاری.  بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۱۰۳(( از کتاب { مصباحُ الشریعه } ))، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۰

------------------------------------------------

امام صادق(ع) فرمود :( به هنگام رایزنی ) نخستین رای دهنده مباش ؛ و از رای ناپخته بپرهیز ؛ و از بدیهه گویی و بی اندیشه سخن گفتن دوری کن ؛ و به انسانهای خودرای، و احمق و فرومایه، و متلون، و لجوج نظر مده ! و از خداوند بترس از اینکه( مصلحت واقعی را در نظر نگیری و ) به دلخواه مشورتخواه رای دهی ! زیرا که دلخواه او را در نظر گرفتن( در مقام مشورت ) پستی است ؛ چنانکه درست گوش ندادن به سخنان او( و دقت نکردن در آنها ) نیز خیانت است.  بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۱۰۴ ،(( از کتاب { مصباحُ الشریعه } ))، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۰

------------------------------------------------

امام علی(ع): مشورت کردن با نادان ترسو خطرناک است. غررالحکم، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۱

------------------------------------------------

امام صادق(ع): در کار خود با کسانی مشورت کن که از خدای بزرگ بترسند.  بحارالانوار جلد ۷۵ صفحه ۹۸، الحیاة جلد ۱ صفحه ۳۲۱

------------------------------------------------

 امام علی(ع) فرمودند: در مشورت خود، هیچ بخیلی را دخالت مده، که تو را از بخشیدن مال باز می دارد، و از فقیر شدن می ترساند. نهج البلاغه، الحیاة جلد ۶ صفحه ۱۰۱

منبع: سایت بیتوته

اين مقاله تا چه اندازه براي شما مفيد بوده است؟

 12345 
ضعيفعالي
توضیحات شما . (اختياري)

ميانگين آرا :0.0 از 5 امتياز است.


12345
0 : تعداد کل آرا ارسال شده
-1 111543 -1 -1

اخلاق
ادیان و مذاهب
مهدویت
اهل بیت (ع)
فلسفه و عرفان
احکام اسلامی
قرآنی
  
 
ارسال به دوستان


در صورتی که مایلید دوستان شما نیز از این مطلب استفاده کنند , کافیست نام و آدرس ایمیل خود و دوست خود  را وارد نموده تا این مطلب به دوستتان ارسال شود.
 
 
صفحه اصلی | اخبار و رویداد ها | مجموعه مطالب | اردبیل شناسی | صدرا | مسابقات | تماس با ما
Copyright 2009 Tebyan Branch Of Ardebil Province. All rights reserved.
Web Design : WebHouse